Fotowoltaika jako nowoczesna i ekologiczna technologia zapewni bezpieczeństwo oraz opłacalność finansową. Jako urządzenie elektryczne wymaga oczywiście przestrzegania określonych zasad, typowych dla eksploatacji urządzeń tego typu.
Pamiętać należy, aby:
– instalację fotowoltaiczną montować na bezpiecznym podłożu (dachy lub specjalne stelaże),
– zabezpieczać instalację przed wyładowaniami atmosferycznymi (zabezpieczenia przepięciowe i prądowe),
– stosować tylko certyfikowane okablowanie,
– zlecić wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej wykwalifikowanej firmie.
Stosując się do tych jasnych zasad z pewnością można będzie przez wiele lat (ok. 25 – 30 lat) czerpać oczekiwane zyski. Nie bez znaczenia ma tutaj również fakt, iż instalacje fotowoltaiczne to systemy wymagające jednorazowych nakładów finansowych, które obejmują niezbędne komponenty, koszty projektu oraz montażu. Sama zaś eksploatacja, czy obsługa instalacji jest bezkosztowa, nie wymaga także dodatkowego zasilania. Istotną zaletą jest również możliwość korzystania z proponowanych dopłat, czy ulg finansowych dla rozwiązań ekologicznych