Instalacja fotowoltaiczna pozwoli Tobie stać się prosumentem, co oznacza nic innego jak połączenie konsumenta z producentem. Posiadając taką instalację nie tylko korzystasz z energii elektrycznej, ale przede wszystkim wytwarzasz własny, ekologiczny prąd.
Instalacja opiera się na kilku elementach, są to:
– panele fotowoltaiczne lub słoneczne, które zbudowane są z ogniw fotowoltaicznych w których zachodzi zjawisko fotowoltaiczne, wykorzystujące energię ze słońca,
– licznik dwukierunkowy, który mierzy przepływ prądu oraz pozwala rozliczyć energię wyprodukowaną i wykorzystaną,
– falownik, niezbędny do przekształcenia prądu stałego, jaki produkują panele fotowoltaiczne w prąd zmienny, który może być wykorzystany w gospodarstwach domowych.
Ostatecznie opłacalność fotowoltaiki uzależniona jest przede wszystkim do odpowiedniego miejsca jej montażu. Za najbardziej odpowiednie miejsce uważa się, dachy domów, lecz możliwe są praktycznie wszystkie inne, charakteryzujące się najlepszą ekspozycją na słońce. Technologia przyszłości jest zatem w zasięgu ręki niemal każdego, kto otwiera się na nowoczesność, oszczędność oraz szeroko pojętą ekologię.