Zostań prosumentem ekologicznej energii.

Instalacja fotowoltaiczna pozwoli Tobie stać się prosumentem, co oznacza nic innego jak połączenie konsumenta z producentem. Posiadając taką instalację nie tylko korzystasz z energii elektrycznej, ale przede wszystkim wytwarzasz własny, ekologiczny prąd.
Instalacja opiera się na kilku elementach, są to:
- panele fotowoltaiczne lub słoneczne, które zbudowane są z ogniw fotowoltaicznych w których zachodzi zjawisko fotowoltaiczne, wykorzystujące energię ze słońca,
- licznik dwukierunkowy, który mierzy przepływ prądu oraz pozwala rozliczyć energię wyprodukowaną i wykorzystaną,
- falownik, niezbędny do przekształcenia prądu stałego, jaki produkują panele fotowoltaiczne w prąd zmienny, który może być wykorzystany w gospodarstwach domowych.
Ostatecznie opłacalność fotowoltaiki uzależniona jest przede wszystkim do odpowiedniego miejsca jej montażu. Za najbardziej odpowiednie miejsce uważa się, dachy domów, lecz możliwe są praktycznie wszystkie inne, charakteryzujące się najlepszą ekspozycją na słońce. Technologia przyszłości jest zatem w zasięgu ręki niemal każdego, kto otwiera się na nowoczesność, oszczędność oraz szeroko pojętą ekologię.


Nowoczesne bezpieczeństwo i ekologia dla Twojego domu

Fotowoltaika jako nowoczesna i ekologiczna technologia zapewni bezpieczeństwo oraz opłacalność finansową. Jako urządzenie elektryczne wymaga oczywiście przestrzegania określonych zasad, typowych dla eksploatacji urządzeń tego typu.
Pamiętać należy, aby:
- instalację fotowoltaiczną montować na bezpiecznym podłożu (dachy lub specjalne stelaże),
- zabezpieczać instalację przed wyładowaniami atmosferycznymi (zabezpieczenia przepięciowe i prądowe),
- stosować tylko certyfikowane okablowanie,
- zlecić wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej wykwalifikowanej firmie.
Stosując się do tych jasnych zasad z pewnością można będzie przez wiele lat (ok. 25 – 30 lat) czerpać oczekiwane zyski. Nie bez znaczenia ma tutaj również fakt, iż instalacje fotowoltaiczne to systemy wymagające jednorazowych nakładów finansowych, które obejmują niezbędne komponenty, koszty projektu oraz montażu. Sama zaś eksploatacja, czy obsługa instalacji jest bezkosztowa, nie wymaga także dodatkowego zasilania. Istotną zaletą jest również możliwość korzystania z proponowanych dopłat, czy ulg finansowych dla rozwiązań ekologicznych


Fotowoltaika – alternatywa przyszłości

Fotowoltaika to nowoczesna technologia produkcji energii elektrycznej, będąca m.in. odpowiedzią na problem wyczerpujących się zasobów paliw kopalnianych oraz a może przede wszystkim, na głośny alarm ekologów walczących o ochronę środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.  Fotowoltaika wykorzystując efekt zjawiska fotoelektrycznego, czyli łącząc osiągnięcia nauki w dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej oraz promieniowania słonecznego, należy do instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii. Współczesny świat oczekuje takich właśnie rozwiązań. Tym bardziej, że jako alternatywa wobec elektrowni węglowych, stanowiących główne źródła energii elektrycznej w Polsce, skierowana jest zarówno do odbiorcy indywidualnego jak również zakładów produkcyjnych, spółdzielni mieszkaniowych czy gospodarstw rolnych. Panele fotowoltaiczne charakteryzują się ogromną skutecznością w produkcji prądu, są zarazem istotnym elementem wpływającym na ograniczenie kosztów produkcyjnych przedsiębiorców , co finalnie przekłada się na ostatecznego konsumenta. Warto zatem pochylić się nad nowymi możliwościami współczesnych technologii.